Dołącz do nas
Proces rekrutacji zaczynamy zawsze od analizy aplikacji. Zwracamy uwagę na wcześniejsze doświadczenia, a każde CV rozpatrujemy pod kątem profilu stanowiska, na które aktualnie rekrutujemy.

Kolejnym etapem jest krótka, około 10-15 minutowa rozmowa telefoniczna, podczas której precyzujemy informacje zawarte w CV i podajemy szczegóły dotyczące organizacji pracy na danym stanowisku (dni, godziny pracy, zadania, nasze oczekiwania, oczekiwania kandydata), Rozmowa taka może być przeprowadzona w języku obcym, jeśli wymaga tego profil stanowiska. W przypadku pozytywnego wyniku rozmowy zapraszamy wybrane osoby do kolejnego etapu.

Spotkanie rekrutacyjne składa się zwykle z 2 części i trwa około półtorej godziny. Część praktyczna ma na celu pokazanie kandydatowi z jakimi zadaniami spotka się podczas pracy u nas, a nam ma pokazać jak kandydat sobie z tymi zadaniami poradzi. W drugiej części kandydat ma możliwość porozmawiania z szefem działu, do którego aplikuje i z osobą odpowiedzialną w firmie za rekrutację.

W trakcie spotkania staramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania kandydata dotyczące pracy w EDP i stanowiska, o które się ubiega.

Następnie, z wybraną osobą spotykamy się raz jeszcze, żeby porozmawiać o szczegółach współpracy. W tej rozmowie zwykle bierze udział również Prezes Firmy.

Staramy się udzielać kandydatom informacji zwrotnej tak szybko, jak to możliwe, zwykle kontaktujemy się z każdą osobą w ciągu dwóch tygodni od rozmowy. Kandydat otrzymuje odpowiedź zawsze, niezależnie od tego jaka jest nasza decyzja.